Wedstrijden

Wel organiseert geen wedstrijden (Flitsverhaal, essay) dit jaar.


Hoe gaat u tewerk voor een geldige inzending bij de essaywedstrijd en bij de wedstrijd flitsverhaal/prozagedicht?

Schrijf op ieder exemplaar bovenaan een kenspreuk. Deze wordt herhaald op de buitenkant van een omslag waarin een briefje met uw naam, adres, telefoonnummer en de verklaring dat uw tekst nog niet gepubliceerd of bekroond werd, voorts een biljet van 5 euro. De kopieën en de envelop in een grotere omslag steken en opsturen naar het redactieadres zonder vermelding van afzender en niet aangetekend. Veel succes!

Reglement voor beide wedstrijden:

  • Enkel ongepubliceerd (ook niet op het internet) en niet bekroond werk insturen, gesteld in correct Nederlands. En origineel (we vergelijken met het net).
  • "WeL" behoudt zich het recht voor de inzendingen te publiceren, ook de niet bekroonde. Van deelname zijn uitgesloten: redactieleden van "WeL", bestuursleden.
  • De jury kan prijzen niet toekennen of opsplitsen, er is geen commentaar over het juryverslag.
  • Ingezonden teksten worden niet teruggestuurd.
  • Teksten die porno of sadisme (of auteurs daarover) promoten zijn ongewenst.
  • Uitreiking in april.
  • De prijzen dienen dan en ter plekke afgehaald (in Leuven).

 

Onze activiteiten krijgen steun van de K.U.Leuven,  Stad Leuven, de Provincie Vlaams-Brabant en Lions Club Leuven Erasmus.

 

LITERAIR WELKOM 18 APRIL IN STADHUIS LEUVEN

Literair Welkom 2018Comments