Wedstrijden

1. WEL essaywedstrijd onder auspiciën van het Leuvens Stadsbestuur

Voor de negentwintigste maal schrijft WeL een Essayprijsvraag uit, onder auspiciën van het Leuvens Stadsbestuur. Gevraagd wordt één essay over een literair of een algemeen cultureel onderwerp (auteur, stroming, ...) met verwerkte bibliografie. Deze tekst (max. zes blz. machineschrift, kwarto) dient in 4 exemplaren anoniem (kenspreuk op omslag waarin identiteit en een biljet van 5 € ) vóór 15-12-2018 opgestuurd (NIET GEMAILD) naar het redactieadres.

Wil deze tekst versturen naar het redactieadres (WEL, Hans Devroe, Kapucijnenvoer 67/31, 3000 Leuven).

Prijzen: 400 €, 200 €, 125 €.

 

2. WEL wedstrijd flitsverhaal/prozagedicht i.s.m. Lions Club Leuven Erasmus

Wedstrijd flitsverhaal/prozagedicht WeL i.s.m. Lions Club Leuven Erasmus: alle ultrakorte verhalen zijn WeLkom d.w.z. sprookjes, fabels, parabels, verhalende cursiefjes e.d. (voor een volwassen publiek). Per deelnemer max. één tekst. (1 à 2 blz, anoniem in te sturen (zie hoger), op drie exemplaren vóór 15-12-2018.

Prijzen: 400 €, 200 €, 125 €.
Hoe gaat u tewerk voor een geldige inzending bij de essaywedstrijd en bij de wedstrijd flitsverhaal/prozagedicht?

Schrijf op ieder exemplaar bovenaan een kenspreuk. Deze wordt herhaald op de buitenkant van een omslag waarin een briefje met uw naam, adres, telefoonnummer en de verklaring dat uw tekst nog niet gepubliceerd of bekroond werd, voorts een biljet van 5 euro. De kopieën en de envelop in een grotere omslag steken en opsturen naar het redactieadres zonder vermelding van afzender en niet aangetekend. Veel succes!

Reglement voor beide wedstrijden:

  • Enkel ongepubliceerd (ook niet op het internet) en niet bekroond werk insturen, gesteld in correct Nederlands. En origineel (we vergelijken met het net).
  • "WeL" behoudt zich het recht voor de inzendingen te publiceren, ook de niet bekroonde. Van deelname zijn uitgesloten: redactieleden van "WeL", bestuursleden.
  • De jury kan prijzen niet toekennen of opsplitsen, er is geen commentaar over het juryverslag.
  • Ingezonden teksten worden niet teruggestuurd.
  • Teksten die porno of sadisme (of auteurs daarover) promoten zijn ongewenst.
  • Uitreiking in april.
  • De prijzen dienen dan en ter plekke afgehaald (in Leuven).

 

Onze activiteiten krijgen steun van de K.U.Leuven,  Stad Leuven, de Provincie Vlaams-Brabant en Lions Club Leuven Erasmus.

 

LITERAIR WELKOM 18 APRIL IN STADHUIS LEUVEN

Literair Welkom 2018Comments