Tijdschrift-main

WeL

Driemaandelijks tijdschrift vol poëzie, verhalen, essays en zeer veel info over 'Het Wereldje' van literatuur, journalistiek en audiovisuele media. Onze jaarlijkse themanummers genieten ruime bekendheid. Reeds de vijfentwintigste jaargang, een jubileum!.

Spotgoedkoop? Ja! 16 € (17 € Nederland) jaarabonnement via vermelde rekening.

Redactiesecretariaat
Hans Devroe, Kapucijnenvoer 67/15, 3000 Leuven
telefoon: 016/22 93 24

Redactie
Barbara De Munnynck, Koert Eeckhout, Tom Kimpe (taalcorrectie), Johannes Swings

Productie
Chris Claes, Tom Kimpe

Webstek
Kris Carlier

Kopij (liefst op diskette of mailen via uwlmwel@yahoo.com, tekst in een gangbaar tekstverwerkingsformaat plus een print) wordt niet teruggestuurd. Elke auteur blijft verantwoordelijk voor zijn tekst en behoudt het copyright.

Lijst van reeds verschenen themanummers WEL

Nog in beperkte voorraad aanwezig. * betekent uitverkocht.
Te bestellen aan 5 euro (portkosten incl.) via 016-22 93 24 of e-mail.

 • Beknoptheid in literatuur (september 1990)
 • Poëzie uit Irak (december 1990)
 • Oorlog en media (maart 1991) *
 • Fin de siècle toen en nu (september 1991) *
 • Oorlogsdagboeken (januari 1992) *
 • Humor en satire (september 1992) *
 • Vlaamse literaire kritiek (maart 1993) *
 • Jubileumnummer. Internationale bloemlezing (november 1993)
 • Psychologie en literatuur (maart 1994) *
 • Censuur? (oktober 1994) *
 • Fantasie en literatuur (december 1995) *
 • Dichters in Fantasia. Internationale bloemlezing (juni 1996)
 • Literatuur en wiskunde (december 1996) *
 • Het virtualisme - Literatuur en (nieuwe) media (nov. 1997)
 • Dimensietheorie (maart 1998)
 • Theorie der verbeelding - Vijftien jaar WEL (nov. 1998)*
 • Wereldreis: reisverhalen (december 1999)
 • Wereldbeelden (december 2000) *
 • Over de hoop-Oorlogsretoriek (oktober 2001) *
 • Twintig jaar! (november 2003) *
 • Dromen - Studie der verbeelding - A. Tsjechov (november 2004) *
 • 25 jaar WEL (maart 2005)
 • "De mathematische muze" (december 2006), 7,5 euro
 • "Over de roman" (december 2007), 7,5 euro

Hans Devroe:

 • Verzamelde gedichten en geschriften over poëzie. WEL, Leuven, 352 blz, geïll. 14 euro (incl. portkosten)
 • "Verhalen en hoorspelen" WEL, Leuven, 225 blz., geïll. 15 euro (incl. portkosten)

Interview in De Standaard over Tijdschrift WEL "Leuven is een kweekvijver voor talent"(12 januari 2004)
Om dit document in pdf-formaat te lezen of te printen hebt u Acrobat Reader nodig. U kunt Adobe Acrobat Reader gratis downloadenComments