Home

WEL (Universitaire Werkgroep Literatuur en Media) is de eerste schrijversacademie in ons taalgebied. Via cursussen en bespreking van eigen werk zet zij de literair en journalistiek geïnteresseerden aan tot doordacht lezen en schrijven. De UWLM is al aan het 34ste werkjaar toe, en biedt ook de eerste opleiding voor

docenten "Creatief schrijven". 


WEL is een feitelijke vereniging aangesloten bij de Culturele Raad Leuven. De maatschappelijke zetel is Kapucijnenvoer 67 bus 31 te 3000 Leuven.


Coördinatie: Hans Devroe

Redactie en secretariaat
Kapucijnenvoer 67 03.04
B-3000 Leuven 
E-mail: postuwlm@yahoo.com - Tel. +32 (0)16 22 93 24 - Bankrekening: 645-6201617-54 (IBAN: BE42 6456 2016 1754) 
Bezoek WEL ook op Facebook


RIK  VAN  CAUWELAERT  KOMT!

Op Paasmaandag 22 april 20 u in het vertrouwde  lokaal Sociale Wetenschappen AV 91.20  (Campus Parkstraat). Dit lokaal ligt aan de achterzijde, tegenover Pangaea (trap af ). 
Rik Van Cauwelaert is een van de meest ervaren Vlaamse journalisten. Begonnen als persfotograaf bij "Voetbal Magazine" werd hij redacteur, later redacteur en hoofdredacteur van "Knack". Thans politiek columnist bij "De Tijd". Hij zal het hebben over de Belgische journalistiek.

Ieder die belang stelt in de werking van de media is welkom, toegang gratis. 

Meer info: bel 016 229324.


HANS DEVROE 'S NIEUWE ROMAN "Onkruid wieden. Twee bloemen op de mesthoop" is verschenen in het Jubileumnummer van "WEL" (Tijdschrift 35 jaar, cursussen 38 jaar). Zie hieronder synopsis / Intro in pdf. Te bestellen bij WEL (130 blz., ill., 15 euro port incl.-gratis voor wie dit jaar geabonneerd is.) via postuwlm@yahoo.com

of tel.016/ 22 93 24 -bank BE42 645-6201617-54.


* HANS DEVROE "Mijn zoektochten" - Te bestellen bij WEL: 10 euro (portkosten incl.) - postuwlm@yahoo.com of 016/22 93 24. Zie inhoudstafel hieronder.


ą
tom kimpe,
15 jan. 2018 12:41
Comments