Home

WEL (Universitaire Werkgroep Literatuur en Media) is de eerste schrijversacademie in ons taalgebied. Via cursussen en bespreking van eigen werk zet zij de literair en journalistiek geïnteresseerden aan tot doordacht lezen en schrijven. De UWLM is al aan het 34ste werkjaar toe, en biedt ook de eerste opleiding voor

docenten "Creatief schrijven". 


Coördinatie: Hans Devroe

Redactie en secretariaat
Kapucijnenvoer 67/31
B-3000 Leuven 
E-mail: uwlmwel@yahoo.com - Tel. +32 (0)16 22 93 24 - Bankrekening: 645-6201617-54 (IBAN: BE42 6456 2016 1754) 
Bezoek WEL ook op Facebook

De inschrijvingen lopen voor 'Creatief Schrijven I',  tot 26 september en 'Creatief Schrijven III, doceren' tot 27 september. Zie Cursussen.

WAAR gaan onze cursussen door?
* "Creatief schrijven"I  26 sept.20u - op de campus Soc.Wet. (Parkstraat) in het lokaal 91.20 (achterkant van Auditorium Vesalius, tegenover het centrum Pangaea).
* "Creatief schrijven" III 27 sept. 20u - In het Sencie-instituut MSI, achter de Centr. Bibl.(Mgr.Ladeuzeplein), naast de parking en voor het Erasmushuis.Lokaal 1.03.
Tot ziens!Comments