Home

WEL (Universitaire Werkgroep Literatuur en Media) is de eerste schrijversacademie in ons taalgebied. Via cursussen en bespreking van eigen werk zet zij de literair en journalistiek geïnteresseerden aan tot doordacht lezen en schrijven. De UWLM is al aan het 34ste werkjaar toe, en biedt ook de eerste opleiding voor

docenten "Creatief schrijven". 


WEL is een feitelijke vereniging aangesloten bij de Culturele Raad Leuven. De maatschappelijke zetel is Kapucijnenvoer 67 bus 31 te 3000 Leuven.


Coördinatie: Hans Devroe

Redactie en secretariaat
Kapucijnenvoer 67 03.04
B-3000 Leuven 
E-mail: postuwlm@yahoo.com - Tel. +32 (0)16 22 93 24 - Bankrekening: 645-6201617-54 (IBAN: BE42 6456 2016 1754) 
Bezoek WEL ook op Facebook


* Wil je 400, 200, 125 euro verdienen met schrijven? Neem deel aan onze wedstrijden (deadline 15 december). Lees eerst het reglement op onze website.

* HIERONDER IN JPG-BIJLAGE (opleidingwel2018-2019) HET PROGRAMMA VAN ONS NIEUW WERKJAAR!  


* HANS DEVROE "Mijn zoektochten" - Te bestellen bij WEL: 10 euro (portkosten incl.) - postuwlm@yahoo.com of 016/22 93 24. Zie inhoudstafel hieronder.


ą
tom kimpe,
15 jan. 2018 12:41
ą
tom kimpe,
4 jul. 2018 13:34
Comments