Home

WEL (Universitaire Werkgroep Literatuur en Media) is de eerste schrijversacademie in ons taalgebied. Via cursussen en bespreking van eigen werk zet zij de literair en journalistiek geïnteresseerden aan tot doordacht lezen en schrijven. De UWLM is al aan het 34ste werkjaar toe, en biedt ook de eerste opleiding voor

docenten "Creatief schrijven". 


Coördinatie: Hans Devroe

Redactie en secretariaat
Kapucijnenvoer 67/31
B-3000 Leuven 
E-mail: postuwlm@yahoo.com - Tel. +32 (0)16 22 93 24 - Bankrekening: 645-6201617-54 (IBAN: BE42 6456 2016 1754) 
Bezoek WEL ook op Facebook


Waar gaan de cursussen door? "Creatief Schrijven" (25 sept. 20 u) in Soc. Wet. (Parkstraat) tegenover Pangaea lokaal 91.20, "Algemene Semiotiek en wereldbeelden"(= Algemene ontwikkeling) op 27 september 20 uur in Letteren (Erasmushuis, Blijde Inkomststraat), lokaal 03.15.


Wil je 400, 200 of 125 eur winnen met schrijven? Neem deel aan onze wedstrijd Essay i.s.m. Stad Leuven en/of Flitsverhaal i.s.m. Lions Club Leuven Erasmus. Zie het reglement onder de rubriek Wedstrijden. Deadline 15 december.


Ċ
tom kimpe,
5 jun. 2017 04:44
Ċ
tom kimpe,
26 apr. 2017 12:15
Comments