Home

WEL (Universitaire Werkgroep Literatuur en Media) is de eerste schrijversacademie in ons taalgebied. Via cursussen en bespreking van eigen werk zet zij de literair en journalistiek geïnteresseerden aan tot doordacht lezen en schrijven. De UWLM is al aan het 34ste werkjaar toe, en biedt ook de eerste opleiding voor

docenten "Creatief schrijven". 


Coördinatie: Hans Devroe

Redactie en secretariaat
Kapucijnenvoer 67/31
B-3000 Leuven 
E-mail: uwlmwel@yahoo.com - Tel. +32 (0)16 22 93 24 - Bankrekening: 645-6201617-54 (IBAN: BE42 6456 2016 1754) 
Bezoek WEL ook op Facebook


Aan alle WEL-lers een gezond en actief 2017! 

Comments