Home

WEL (Universitaire Werkgroep Literatuur en Media) is de eerste schrijversacademie in ons taalgebied. Via cursussen en bespreking van eigen werk zet zij de literair en journalistiek geïnteresseerden aan tot doordacht lezen en schrijven. De UWLM is al aan het 34ste werkjaar toe, en biedt ook de eerste opleiding voor

docenten "Creatief schrijven". 


Coördinatie: Hans Devroe

Redactie en secretariaat
Kapucijnenvoer 67/31
B-3000 Leuven 
E-mail: uwlmwel@yahoo.com - Tel. +32 (0)16 22 93 24 - Bankrekening: 645-6201617-54 (IBAN: BE42 6456 2016 1754) 
Bezoek WEL ook op Facebook

Prijsuitreiking WEL i.s.m. Stad Leuven & Lions Club Leuven Erasmus in het Stadhuis op 26 april 20 uur. Zie pdf met programma hieronder.
Het nieuwe werkjaar start op maandag 25 september voor "Creatief Schrijven", woensdag 27 september voor "Algemene Semiotiek en wereldbeelden". Download de pdf 'affiche wel' hieronder voor meer info.Ċ
tom kimpe,
8 apr. 2017 22:39
Ċ
tom kimpe,
26 apr. 2017 12:15
Comments