Home

WEL (Universitaire Werkgroep Literatuur en Media) is de eerste schrijversacademie in ons taalgebied. Via cursussen en bespreking van eigen werk zet zij de literair en journalistiek geïnteresseerden aan tot doordacht lezen en schrijven. De UWLM is al aan het 39ste werkjaar toe, en biedt ook de eerste opleiding voor

docenten "Creatief schrijven". 


WEL is een feitelijke vereniging aangesloten bij de Culturele Raad Leuven. De maatschappelijke zetel is Kapucijnenvoer 67 03.04 te 3000 Leuven.


Coördinatie: Hans Devroe

Redactie en secretariaat
Kapucijnenvoer 67 03.04
B-3000 Leuven 
E-mail: postuwlm@yahoo.com - Tel. +32 (0)16 22 93 24 - Bankrekening: 645-6201617-54 (IBAN: BE42 6456 2016 1754) 
Bezoek WEL ook op Facebook 


Voor 30 september start ook onze interactieve onlinecursus  ALGEMENE  ONTWIKKELING  VOOR  GEVORDERDENBuiten reeks ook apart te volgen. Zie het programma  en de werkwijze op uwlm.be /tijdschrift / Digiwel 3. Tot februari 2020 op maandbasis, daarna tweewekelijks. Het inschrijvingsgeld kan in twee schijven betaald. Essentieel voor de niet-oppervlakkige auteur en journalist geeft de cursus een overzicht van actuele trends op het gebied van filosofie en wetenschappen, kunsten en literatuur, media en lifestyle. Vragen en commentaar per mail mogelijk.

Info postuwlm@yahoo.com, tel. 016/ 229324 en 0473/ 606463.


Maandag 23 september om 20 u start de opleiding "Creatief schrijven". In lokaal AV 91.20 op campus Soc. Wet.Leuven (Parkstraat, doorlopen tot Pangaea, daartegenover trap af). Zie het programma op "DIGIWEL" 3. Men kan de inschrijving betalen in twee schijven.


Affiche cursussen WEL 2019-2020 - een overzicht


Onder rubriek Tijdschrift het 3de nummer van 'DIGIWEL'


Lees “De getuige” 3, sluitstuk van de trilogie van Hans Devroe. Dit deel bestrijkt het Verre Oosten, de Amerika’s, Oceanië. Het boek bevat 304 pagina’s. Indien mogelijk koop het op

28 mei in het Leuvens Stadhuis à 18 euro. Daarna komen er portkosten bij (9,5 euro). Zie pdf hieronder de webpagina voor meer uitleg.


HANS DEVROE 'S NIEUWE ROMAN "Onkruid wieden. Twee bloemen op de mesthoop" is verschenen in het Jubileumnummer van "WEL" (Tijdschrift 35 jaar, cursussen 38 jaar). Zie hieronder synopsis / Intro in pdf. Te bestellen bij WEL (130 blz., ill., 15 euro port incl.-gratis voor wie dit jaar geabonneerd is.) via postuwlm@yahoo.com

of tel.016/ 22 93 24 -bank BE42 645-6201617-54.


* HANS DEVROE "Mijn zoektochten" - Te bestellen bij WEL: 10 euro (portkosten incl.) - postuwlm@yahoo.com of 016/22 93 24. Zie inhoudstafel hieronder.


Ċ
tom kimpe,
25 mei 2019 08:50
Ċ
tom kimpe,
11 mei 2019 12:00
ą
tom kimpe,
15 jan. 2018 12:41
ą
tom kimpe,
25 aug. 2019 01:09
Comments