Home

WEL (Universitaire Werkgroep Literatuur en Media) is de eerste schrijversacademie in ons taalgebied. Via cursussen en bespreking van eigen werk zet zij de literair en journalistiek geïnteresseerden aan tot doordacht lezen en schrijven. De UWLM is al aan het 40ste werkjaar toe, en biedt ook de eerste opleiding voor

docenten "Creatief schrijven". 


WEL is een feitelijke vereniging aangesloten bij de Culturele Raad Leuven. De maatschappelijke zetel is Kapucijnenvoer 67 03.04 te 3000 Leuven.


Coördinatie: Hans Devroe

Redactie en secretariaat
Kapucijnenvoer 67 03.04
B-3000 Leuven 
E-mail: postuwlm@yahoo.com - Tel. +32 (0)16 22 93 24 - Bankrekening: 645-6201617-54 (IBAN: BE42 6456 2016 1754) 
Bezoek WEL ook op Facebook 


Het dertiende nummer van "DigiWEL" staat live in de rubriek TijdschriftVergeet niet uw abonnement te vernieuwen. Medewerking welkom, voor het juninummer tot begin maart 2022 !


Lees “De getuige” 3, sluitstuk van de trilogie van Hans Devroe. Dit deel bestrijkt het Verre Oosten, de Amerika’s, Oceanië. Het boek bevat 304 pagina’s. Indien mogelijk koop het op

28 mei in het Leuvens Stadhuis à 18 euro. Daarna komen er portkosten bij (9,5 euro). Zie pdf hieronder de webpagina voor meer uitleg.


HANS DEVROE 'S ROMAN "Onkruid wieden. Twee bloemen op de mesthoop" is verschenen in het Jubileumnummer van "WEL" (Tijdschrift 35 jaar, cursussen 38 jaar). Zie hieronder synopsis / Intro in pdf. Te bestellen bij WEL (130 blz., ill., 15 euro port incl.-gratis voor wie dit jaar geabonneerd is.) via postuwlm@yahoo.com

of tel.016/ 22 93 24 -bank BE42 645-6201617-54.


* HANS DEVROE "Mijn zoektochten" - Te bestellen bij WEL: 10 euro (portkosten incl.) - postuwlm@yahoo.com of 016/22 93 24. Zie inhoudstafel hieronder.


Ċ
tom kimpe,
25 mei 2019 08:50
Ċ
tom kimpe,
12 feb. 2022 11:00
Ċ
tom kimpe,
11 mei 2019 12:00
Ċ
tom kimpe,
28 nov. 2020 11:38
Ċ
tom kimpe,
22 feb. 2020 12:57
Ċ
tom kimpe,
24 mei 2021 10:41
Ċ
tom kimpe,
1 feb. 2021 11:00
ą
tom kimpe,
15 jan. 2018 12:41
ą
tom kimpe,
25 aug. 2019 01:09
Comments